Valproik Asit Testi Nedir, Nerede Yapılır ?

Valproik Asit testi  bu Epilepsi ilacının hedeflenen tedavi edici kan konsantrasyonuna ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

“Epilepsi” hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Valproik Asit Nedir ?

Valproik asit, tek başına veya diğer Epilepsi ilaçlarıyla birlikte, Absence, Generalize Tonik-Klonik ve Parsiyel Epilepsi’lerin tedavisinde kullanılır.

Normal koşullarda, dolaşımda % 85-90 oranında proteine bağlı olarak bulunur.

Üremi’lerde, proteine bağlanma özelliği fazla olan Fenitoin gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında dolaşımda bulunan serbest formunun miktarında artma olur.

İlacın Nörolojik aktivitesi ve toksisitesi serbest formuna bağlıdır.

Başlangıç tedavi dozu olarak genellikle 15 mg/kg/gün seçilmekle birlikte zaman içinde 60 mg/kg/gün’e kadar çıkılabilir. Ancak Biyoyararlanım kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, uygun kan düzeyine ulaşıldığından emin olunması için, kan düzeyinin izlenmesi gerekir.

Plazma yarı ömrü yetişkinlerde 10-14 saat kadardır.

Valproik Asit Düzeyi Kaç Olmalı ?

Terapötik aralık 50-100 µg/mL arası olarak kabul edilir.

Plazma konsantrasyonunun 100 µg/mL’yi aşmasıyla birlikte toksik etkiler ortaya çıkmaya başlayabilir.

En önemli yan etkileri, Depresyon, Trombositopeni ve Hepatotoksite’dir.

Karaciğer yetmezliğine ve Reye Sendromu’na benzer tablolara sebep olabildiği bilindiğinden, özellikle tedavinin ilk 6 ayı boyunca Karaciğer fonksiyonlarının yakından takip edilmesi gerekir.

Bu yan etkilere daha çok serum konsantrasyonunun 125 µg/mL’yi aştığı zamanlarda rastlanır.

Valproik Asit Testi Nerede Yapılır ?

Valproik Asit Testi herhangi bir özel Laboratuvarda yapılabilir.

Numune :

Serum.

Numune düzenli tedavinin yapılmakta olduğu dönemde, ilaç alınması gereken zamanda, ilacın alınmasından hemen önce alınmalıdır.

Referans Aralığı :

50-100 ug/ml

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !