Varicella Zoster Virüsü (VZV) IgG-IgM Antikoru

Varicella Zoster Virüsü (VZV) IgG-IgM Antikoru yada Su Çiçeği virüsü antikorları, bu virüsün yol açtığı Su Çiçeği ve Zona hastalıkları tanısı ve tedavi izleminde istenir.

Varicella Zoster virüsü (VZV) Nedir ?

Herpes virüs ailesindendir. Primer enfeksiyonu Su Çiçeğine, latent enfeksiyonun reaktivasyonu ise Zona hastalığına (Herpes Zoster) neden olur.

Su Çiçeği Nedir ?

VZV’nin primer enfeksiyonu olan Su Çiçeği, genellikle çocukluk çağında görülen ciltte vezikülopüstüler döküntülerle karakterize bir hastalıktır.

Hastalık, bağışıklığı olmayan kişilere, virüsü taşıyan damlacıklarla veya cilt lezyonlarına temas sonucunda, çok kolay bir şekilde bulaşabilir.

Kuluçka süresi genel olarak 10-20 gün arasında değişir.

Primer enfeksiyonun ardından virüs dorsal kök ve kranial sinir ganglionlarında saklanır.

Yetişkinlerde hücresel bağışıklıkta zayıflama olması halinde, reaktivasyon gerçekleşerek virüs nöronlar boyunca ilerleyip cilde ulaştıktan sonra, tek taraflı ve genellikle tek bir dermatoma uyan sınırlı bir alanda Zona ya da Herpes Zoster adı verilen veziküllü bir döküntüye neden olur.

Çok seyrek olarak, çocuklarda görülen vakalar da bildirilmiş olmakla birlikte, Zona yaşın ilerlemesiyle birlikte daha sık olarak görülür. Vakaların yaklaşık olarak yarısı 60 yaş üzerinde ortaya çıkar. Bu durumun yaşın ilerlemesiyle birlikte bağışıklıkta azalma meydana gelmesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Bu sebeple yaşlıların dışında Kemoterapi ve İmmunosupressif ilaç tedavisi uygulanan hastalar ve AIDS hastaları arasında da Zona vakalarına sıklıkla rastlanır.

VZV IgG – IgM Antikoru

Primer enfeksiyonun akut döneminde yalnızca IgM sınıfı antikorlar pozitif bulunur. Döküntülerin ortaya çıkmasından sonraki 3-4 hafta boyunca da IgM sınıfı antikorlar pozitif bulunur.

Döküntülerin görülmesinden kısa bir süre sonra IgG sınıfı antikorlar da üretilmeye başlanır. Kısa bir dönem IgM ve IgG sınıfı antikorlar beraberce pozitif bulunur.

Enfeksiyonun çok erken döneminde IgM sınıfı antikorlar, henüz tespit edilebilecek konsantrasyona ulaşmamış olabileceğinden, kuvvetli enfeksiyon kuşkusuna rağmen, sonucun negatif olması halinde çalışmanın 2-3 hafta içinde tekrarlanması önerilir.

VZV IgM sınıfı antikorların varlığı daha çok primer enfeksiyon olasılığını akla getirse de, bazen reenfeksiyonlarda görülebilir.

Yalnızca VZV IgG sınıfı antikorların pozitifliği, enfeksiyona geçmişte maruz kalındığını ve bağışıklık kazanılmış olduğunu gösterir. Aşı uygulaması ile elde edilen bağışıklıkta da yalnızca IgG sınıfı antikorlar bulunur.

Yalnızca IgG sınıfı antikorları pozitif olan bir kişide, bağışıklığın doğrudan hastalığın geçirilmesiyle mi, aşılama yoluyla mı elde ettiğinin ayırd edilmesi mümkün değildir.

Hastalığın akut safhası ile nekahat dönemi arasında geçen yaklaşık 2-4 haftalık döneminde IgG antikor titresinde en az 4 katlık bir artış olması gerekir.

Tereddütlü durumlarda serolojik değerlendirmenin 2-4 hafta sonra tekrarlanarak antikor düzeyindeki değişmenin izlenmesi gerekli olabilir.

Numune :

Serum, BOS (Jelsiz steril tüp)

Referans Değer :

Negatif