Vitamin E Testi, Nelerde Var, Eksikliğinde Ne Olur ?

Vitamin E (Alfa Tokoferol) testi başlıca olarak Motor ve Sensöriel Nöropatili kişilerin değerlendirilmesi, oksijenasyon gerektiren Prematüre Bebeklerin vitamin E durumlarını izlemek ve Bağırsaklardan Lipid emilim bozukluğu olan kişilerin değerlendirilmesi için istenir.

Vitamin E, Biyomembranların, vasküler sistemin ve sinir sisteminin sağlıklı olması için gereklidir ve A vitamini için antioksidan koruma sağlar.

12 ila 14 saatlik açlık sonrası serumdaki E vitamini seviyesi, bireyin rezerv durumunu yansıtır. E vitamini’nin spesifik fonksiyonu tam anlaşılamamıştır.

Tokoferoller (E vitamini ve ilgili yağda çözünen bileşikler) tüm hücrelerin Biyomembranlarındaki doymamış lipidlerin bütünlüğünü koruyan antioksidanlar ve Serbest Radikal temizleyiciler olarak işlev görürler.

Retinol’ü oksidatif yıkımdan korurlar.

Vitamin E’nin Endotel hücrelerinde Prostasiklin oluşumunu desteklediği ve Trombositlerde Tromboksan oluşumunu inhibe ettiği bilinmektedir ve böylece Trombositlerin Endotel yüzeyi üzerindeki toplanmasını asgariye indirir.

Trombosit Agregasyonu üzerindeki bu etkiler Koroner Ateroskleroz ve Tromboz risklerini azaltıcıdır.

Çocuklarda E vitamini eksikliği Reversible Motor ve Duyu Nöropati’lerine neden olur, bu sorun ayrıca yetişkinlerde de olabilir.

Oksijen açısından zengin bir atmosfere ihtiyaç duyan Prematüre Bebekler, Bronkopulmoner Displazi ve Retrolental Fibroplazi için artmış risk altındadır. E vitamini takviyesinin, bu problemlerin ciddiyetini azalttığı ve hatta önleyebileceği gösterilmiştir.

E Vitamini Eksikliği

Zayıf beslenme veya Bağırsak malorbsiyonundan kaynaklanabilir.

Risk altındaki kişiler, özellikle de çocuklar, Bağırsak hastalığı, Pankreas hastalığı, Kronik Kolestaz, Çölyak hastalığı, Kistik Fibroz ve Bağırsak Lenfanjektazisi olanlardır.

E vitamininin emilim yetersizliğine neden olabilen İnfantil Kolanjiyopatiler arasında İntrahepatik ve Ekstrahepatik Biliyer Atrezi, İntrahepatik Safra yollarının yetersizliği, Arteriyohepatik Displazi ve Kızamıkçıkla ilişkili Embriyopati yer alır.

Ek olarak, E vitamininin düşük kan seviyeleri, muhtemelen etkilenen kişilerin Bağırsak emici hücrelerinde VLDL ve Şilomikron’ları oluşturma kabiliyetinin eksikliği sonucunda Abetalipoproteinemi ile ilişkili olabilir.

E Vitamini Fazlalığı

E vitamini toksisitesi net bir şekilde tespit edilmemiştir.

Uzun süre yüksek dozda alınması ile Tromboflebit oluşabilirse de tam olarak ispatlanamamıştır.

Numune :

Heparinli veya EDTA’lı tüp.

Hemen plazma ayrılıp Buzdolabına konur.

12 saatlik açlık gerekir ve son 2 gün Alkol alınmamış olmalıdır.

Referans Değerleri :

0-17 yaş : 3.8-18.4 mg/L

18 yaş ve üstü : 5.5-17.0 mg/L

Önemli Eksiklik: < 3.0 mg/L

Anlamlı Fazlalık: 40 mg/L ve üstüdür.

Destek İhtiyacını Belirten Değerler :

Yenidoğanlar: < 2.0 mg/L

Çocuk : < 3.0 mg/L